Loistohoivan arvot - Asiakaslähtöisyys - Loistohoiva
loistohoiva logo

Arvot, osa 3

Asiakaslähtöisyys

Asiakkaan onnelliseksi tekeminen on kaikista tyydyttävintä

Asiakkaan onnelliseksi tekeminen on kaikista tyydyttävintä

Asiakaslähtöisyydestä on puhuttu ja puhutaan paljon. En tunne yhtään yrittäjää, joka ei haluaisi tarjota asiakkaille heidän toiveidensa mukaista palvelua tai tuotetta, mutta onko se aina helppoa tai miten se onnistuu?

Asiakaslähtöisyyttä pidetään usein itsestäänselvyytenä, mikäli yritys mielii pysyä kiinni työn syrjässä myös tulevaisuudessa. Asiakkaan onnelliseksi ja tyytyväiseksi tekeminen on kaikista tyydyttävintä myös minulle itselleni omassa työssäni.

Loistohoivalla on yhteensä viisi toimintaamme ohjaavaa arvoa ja yksi arvoista on asiakaslähtöisyys.

Asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme sitä, että palvelumme on mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita vastaavaa. Sellaista, jota asiakas arvostaa ja jonka hän kokee merkityksellisenä. Haluamme, että hoivakäynnin jälkeen asiakas tuntee saaneensa, mitä halusi ja tulee käynnistä onnelliseksi ja tyytyväiseksi. 

Meille on kunnia-asia, että asiakas päästää meidät omaan kotiinsa ja luottaa siihen että huolehdimme hänestä. Olisi hölmöä olettaa, että me palvelutarjottimemme kanssa tietäisimme asiakasta paremmin sen, mitä hän tarvitsee.

Kuinka asiakaslähtöisyys näkyy käytännössä?

Kuinka asiakaslähtöisyys näkyy käytännössä?

"Asiakaslähtöisyys hoitotyössä vaatii luovuutta ja aitoa kiinnostusta."

Usein asiakaslähtöisyydestä puhuttaessa tarkoitetaan sitä että asiakas on itse mukana määrittelemässä toiminnan tavoitteita ja ratkaisuja. Iäkkäät asiakkaamme tai muistisairaat eivät aina kuitenkaan pysty määrittelemään, millaista he toivoisivat avun olevan. Asiakaslähtöisyys hoitotyössä vaatii ilman muuta luovuutta ja aitoa kiinnostusta. Huomioimme omaisten toiveita mutta samalla pyrkimys on katsoa tilannetta asiakkaan silmin ja nähdä sen eteen vaivaa. Kuuntelemme, haastattelemme, havainnoimme ja yritämme tulkita tilanteita oikein. Otamme selvää siitä, millaista elettyä elämää asiakkaalla on takanaan, mistä asioista hän pitää, mikä on hänelle tärkeää. Reagoimme nopeasti kommentteihin ja pyyntöihin, seuraamme vointia ja kysymme asiakkaan mielipiteitä. Olemme joustavia muuttamaan toimintasuunnitelmaa, kun asiakkaan vointi tai elämäntilanne muuttuu.

Kun asiakas ei osaa nimetä, mitä palvelulta toivoisi, tulee meidän ottaa aloitteellisempi rooli. Toki vuosien kokemus auttaa tässä ja osaamme ennakoida ja ehdottaa palvelukokonaisuuksia. Joitakin asioita on helppo nimetä sellaisiksi, joita kaikki asiakkaamme arvostavat ja nämä tekemällä ei voi mennä kovin pahasti metsään:

Henkilökemia oman tutun hoivatyöntekijän kanssa

Vuorovaikutuksen helppouden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Valitaan asiakkaalle hänelle sopiva hoivatyöntekijä ja kuulostellaan säännöllisesti, miten vuorovaikutus toimii.

Aikataulut, käyntimäärät ja käyntien kesto suunnitellaan yhdessä

Nämä suunnitellaan aina asiakkaan toiveiden mukaan. Jokaisella meistä on oma rytmi ja omannäköinen elämä. Palvelun pitää sopia asiakkaan rytmiin eikä päinvastoin.

Sovitut asiat pitävät

Asiakkaamme kuvaavat meitä luotettavaksi, joustavaksi ja reiluksi. Joskus voi kuitenkin sattua jotain yllättävää joko meidän tai asiakkaan puolelta. Muutoksissa huomioidaan aina se miltä muutos asiakkaasta mahdollisesti tuntuu, ja suunnitellaan yhdessä vaihtoehtoinen suunnitelma.

Hoitotahto tukee asiakaslähtöisyyttä

Hoitotahto tukee asiakaslähtöisyyttä

Varmasti me kaikki itsekin toivoisimme, että ikääntyessämme saisimme omannäköistä ja toiveidemme mukaista hoitoa ja hoivaa. Mutta entä jos en pystykään ilmaisemaan itseäni? Mitä jos joudun onnettomuuteen tai sairastun etenevään muistisairauteen? 

Mikäli vielä et ole kirjannut omaa hoitotahtoasi, niin nyt on juuri sopiva aika. Paitsi lääketieteellistä hoitoa, hoitotahdossa voi ilmaista myös omaa hoivaa ja elämänlaatua koskevia toiveita. 

Hoitotahdon kirjaaminen selkeästi ja konkreettisesti auttaa hoitavien tahojen työtä ja samalla huojentaa omaisten mieltä. Alla on esimerkkejä lomakkeista, joilla voit ilmaista hoitotahtosi. (Lähde THL)

· Hoitotahto (THL) 

· Hoitotahto (sähköinen lomake, Muistiasiantuntijat)

· Hoitotahto (Muistiliitto)

· Kanta.fi

cropped Untitled 2
Elina 1

Elina Salonen 

Toimitusjohtaja, TtM,

fysioterapeutti

Tampereen seutu

elina.salonen@loistohoiva.fi

Ota yhteyttä

Uusimaa
010 850 9510
uusimaa@loistohoiva.fi

Tampere
010 850 9520
tampere@loistohoiva.fi