Muistisairaudet: Milloin hakeutua ammattilaisen hoitoon? - Loistohoiva

Muistisairaudet: Milloin hakeutua ammattilaisen hoitoon?

Muistisairaudet ovat yleisiä ikääntyessä, mutta ne voivat ilmetä myös nuoremmilla. Ne vaikuttavat muistin lisäksi monin tavoin päivittäiseen elämään ja toimintakykyyn. Tässä artikkelissa käsittelemme, milloin on syytä hakeutua ammattilaisen hoitoon muistisairauden oireiden ilmetessä.

Ensimmäiset merkit muistisairaudesta

Muistisairauden ensimmäiset merkit voivat olla hienovaraisia ja niiden tunnistaminen voi olla haastavaa. Tyypillisiä oireita ovat muistin pätkiminen, toistuvat kysymykset, uuden oppimisen vaikeudet ja arkipäiväisten askareiden sujumattomuus.

Mikäli tunnistat näitä muutoksia itsessäsi tai läheisessäsi, on ensiarvoisen tärkeää ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Tarjoamme tukea ja neuvontaa muistisairauden varhaisessa vaiheessa.

On tärkeää, että oireita ei vähätellä, vaan ne otetaan vakavasti ja hakeudutaan ajoissa asiantuntijan arvioon.

Arkielämän haasteet

Muistisairauden edetessä arkielämän haasteet voivat lisääntyä. Päivittäiset toiminnot, kuten pukeutuminen, ruoanlaitto ja asiointi, voivat käydä haastaviksi. Jos huomaat, että nämä toiminnot alkavat tuottaa ongelmia, on syytä harkita ammattilaisen apua.

Palvelumme on suunniteltu tukemaan muistisairaiden henkilöiden arkea ja hyvinvointia. Autamme päivittäisissä toiminnoissa, kuten pukeutumisessa ja peseytymisessä, sekä aterioiden valmistuksessa ja lääkehoidossa.

Yksilöllinen hoito ja tuki

Muistisairaan hoito on aina yksilöllistä ja perustuu uusimpiin suosituksiin aivoterveyden sekä muistisairaan kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta. Koulutetut hoivatyöntekijämme osaavat kohdata muistisairaan ja ottaa huomioon elämäntilanteet kokonaisuutena.

Tukemme edistää muistisairaan elämänlaatua ja toimintakykyä sekä auttaa läheisiä jaksamaan paremmin. Yksilöllinen hoito tukee muistisairaan toimintakykyä ja mahdollistaa turvallisen ja virikkeellisen arjen kotona tai hoivakodissa.

Kodinhoito tukee muistisairaan viihtyvyyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä kotona. Hoivatyöntekijämme varmistavat muistisairaan turvallisen kotiympäristön arkisen siivoamisen ja yhdessä tekemisen kautta.

Kodinhoidollinen palvelu tarjoaa mahdollisuuden osallistaa asiakasta kodinhoidollisiin askareisiin, mikä voi toimia osana kuntouttavaa arkea. Yhteinen tekeminen kodinhoidollisten askareiden parissa voi virkistää ja tuoda tarvittavaa arkiliikuntaa.

Milloin on aika hakeutua hoitoon?

Muistisairauden kohdalla on tärkeää hakeutua hoitoon, kun oireet alkavat vaikuttaa päivittäiseen elämään ja itsenäiseen selviytymiseen. Ammattilaisen arvio on ensiarvoisen tärkeä, jotta saadaan oikea-aikaista ja asianmukaista hoitoa ja tukea.

Tarjoamme maksuttoman arviokäynnin, jonka tarkoituksena on auttaa löytämään sopiva palvelu tai neuvoa yleisesti. Arviokäynti ei sido ostamaan palvelua, mutta se antaa tärkeää tietoa tilanteeseen ja mahdollisiin hoitovaihtoehtoihin.

Muistisairaudet vaativat oikea-aikaista tunnistamista ja hoitoa. Olemme täällä tukemassa muistisairaita ja heidän läheisiään tarjoamalla kokonaisvaltaista ja yksilöllistä hoivaa sekä tukea. Jos epäilet muistisairautta itselläsi tai läheiselläsi, ota yhteyttä, niin autamme mielellämme.

autismi blogi

Autismi yhteiskunnan voimavaraksi

Kotona kaatumisten riskin vähentäminen on tärkeää kaikenikäisille ihmisille. Kotona ja arjessa on monia keinoja, joilla kaatumisen riskiä voi vähentää ja näin edistää turvallista ja itsenäistä elämää.

Keräsimme listaa asioista, jotka tukevat hyvää yleiskuntoa ja siten vähentää kaatumisriskiä.

Lue lisää »
aivoviikko pähkinä

Aivoviikko – 5 askelta aivojen hyvinvointiin

Kotona kaatumisten riskin vähentäminen on tärkeää kaikenikäisille ihmisille. Kotona ja arjessa on monia keinoja, joilla kaatumisen riskiä voi vähentää ja näin edistää turvallista ja itsenäistä elämää.

Keräsimme listaa asioista, jotka tukevat hyvää yleiskuntoa ja siten vähentää kaatumisriskiä.

Lue lisää »