Ulkoilu ja muu fyysinen aktiivisuus - Loistohoiva

Ulkoilu ja muu fyysinen aktiivisuus

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus ovat tärkeä osa ikääntyvän henkilön toimintakyvyn ylläpitämistä.

Iän myötä arkinen liikkuminen vähenee ja sen lisäksi fyysiset ikääntymismuutokset haurastuttavat kehoa. Säännöllisellä liikunnalla ja ulkoilulla voidaan ylläpitää arjen toimintakykyä, omatoimisuutta ja siten omassa kodissa paremmin pärjäämistä. 

Moni ikääntynyt henkilö tarvitsee toisen ihmisen apua liikunnallisuuden ylläpitämisessä.  Monenlaiset asiat voivat muodostua esteeksi ulkoilulle. Tasapainovaikeudet, huimaus, liukas keli, näön tai kuulon vaikeudet, nivelrikko ja siitä johtuvat kivut – tai se, että kodin lähellä ei ole riittävästi levähdyspaikkoja.

 

Ulkoiluapu on yhä useamman asiakkaan ja omaisen toiveissa.

Yhdessä oman tutun hoivatyöntekijämme kanssa asiakkaan ulkoilu on piristävää, voimaannuttavaa ja fyysistä toimintakykyä kohentavaa – jokaiseen yksilölliseen tilanteeseen on mahdollista löytää ratkaisu.

Ulkoilu ja aktiivisuus  Muistihoiva® -palvelun tukena

Muistisairaudet tuovat liikunnalle lisähaasteita mutta samalla liikunnan tiedetään hidastavan fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä muistisairailla henkilöillä.

Liikunta ja fyysinen harjoittelu tuovat arkeen mielekästä vaihtelua, aktivoivat aivoja ja tuottavat mielihyvää. Liikuntaan on hyvä suunnata energiaa ja liikunnan avulla on mahdollista vähentää hankalia käytösoireita.

Liikunta vahvistaa myös hyvän ravitsemuksen myönteisiä vaikutuksia. Hyvä ravitsemuksellinen hoito onkin tärkeä osa muistisairaan hoidon kokonaisuutta. Katso lisätietoa ravitsemuksesta ja ruuanlaittoavusta..

ulkoilu ja muu fyysinen aktiivisuus

Voisimmeko olla avuksi?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin keskustellaan tilanteestanne!

Palveluistamme saa -40 % kotitalousvähennyksen. psst.. autamme myös kotitalousvähennyksen hakemisessa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kauppa-apu

Kauppa-apu palvelumme helpottaa ja edesauttaa monipuolisen ravinnon saantia helposti kaupasta omaan jääkaappiin.

Ravitsemus ja yhteinen ruuanlaitto

Muistisairaus aiheuttaa ikääntyneen ravitsemukselle monia haasteita. Hyvä ravitsemus ovat edellytys hyvälle toimintakyvylle.

Muistihoiva®

Muistihoiva®  tukee muistisairaan arkea säännöllisillä ja monipuolisilla kotikäynneillä. Käynneillä tuetaan toimintakykyä ja arjen sujuvuutta räätälöidyllä palvelukokonaisuudella.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu voi sisältää esimerkiksi aamu- ja iltatoimissa avustamista, hygienian hoitoa, pukeutumisessa tai liikkumisessa avustamista.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa