Etusivu - Loistohoiva Loistohoiva - kiireetöntä kotihoivaa suurella sydämellä.

Palvelu seniorille, jonka toiveena on asua kotona mahdollisimman pitkään.

Olemme joustava ja monipuolinen apu  seniorin ja hänen lähipiirinsä elämään.

Loistohoiva™ on mahdollistanut jo monen seniorin kotona asumisen mielekkäästi ja turvallisesti vuodesta 2013. Asiakkaidemme tarpeet huomioidaan aina yksilöllisesti, jotta kotiin saadaan juuri se apu mitä tarvitaan.

Olemme erikoistuneet muistisairaalle ja hänen läheisilleen suunniteltuun MUISTIHOIVA® palveluun, jonka keskiössä on muistisairaan asiakkaan kunnioittava ja kiireetön kohtaaminen, toimintakyvyn tukeminen sekä arjen toiminnoissa tukeminen.

Oletko miettinyt itsesi tai läheisesi arjen sujuvuutta, turvallisuutta ja mielekkyyttä?

Näin palvelumme alkaa:

1.

Voitte itse soittaa meille tai jättää soittopyynnön alla olevasta lomakkeesta. Palvelupäällikkömme ottaa Teihin yhteyttä ja keskustelee alustavasti tilanteestanne puhelimitse, minkä jälkeen sovitte halutessanne maksuttoman arviokäynnin.

2.

Arviokäynnin aikana tutustumme tilanteeseenne, esittelemme Loistohoivaa sekä MUISTIHOIVA® -palvelua sekä teemme ehdotuksen palvelukokonaisuudesta. Käynnin aikana on mahdollista sopia palvelun aloituksesta saman tien tai halutessanne voitte rauhassa harkita ja keskustella aloituksesta vaikkapa omaisten kanssa.

3.

Palvelumme alkaa sovitusti. Palvelupäällikkömme varmistaa, että kaikki sujuu suunnitellusti ja olette saamaanne palveluun tyytyväisiä. Asiakkaamme luona käy tuttu työntekijä, tai uuden aloittaessa hänet käydään esittelemässä.

cropped Untitled 2

Loistohoiva

Olemme suomalainen yritys ja aloittanut toiminnan vuonna 2013 sekä Uudenmaan että Pirkanmaan alueella.  Meillä on pitkä kokemus muistisairaan henkilön ja hänen lähipiirinsä arjen moninaisista haasteista ja huolesta, joka liittyy sekä nykyhetkeen että tulevaisuuteen.

Sen lisäksi, että hoivatyöntekijämme ovat apuna arjessa, Loistohoivan palvelutiimi huolehtii yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa myös muista tukimahdollisuuksista ja auttaa niiden hakemisessa.

Meillä on yhteensä noin 100 hoivatyöntekijää, jotka tuottavat tuhansia tunteja palvelua asiakkaidemme luona joka kuukausi. 

Loistohoivan MUISTIHOIVA® -opas

Halusimme luoda oppaan tueksi muistisairaalle ja hänen läheisilleen. Oppaassa avataan kootusti tietoa muistisairauksista sekä annetaan tukea haastavaan tilanteeseen. Annamme myös vinkkejä esimerkiksi erilaisista yhdistyksistä sekä vertaistukimahdollisuuksista, jotta asiakas ja hänen läheisensä saisivat mahdollisimman alkuvaiheessa tietoa kaikesta saatavilla olevasta avusta. 

Palvelumme sisältää:

  • Tutun ja koulutetun henkilön
  • Yhdessä suunnitellun palvelupaketti, joka mukautuu muuttuviin tilanteisiin ja muistisairauden vaiheisiin
  • Loistohoivan palvelutiimin tuen ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa
  • Valitun yhteydenpitotavan omaisiin, jolloin muistisairaan lähipiiri on perillä omaisensa voinnista, mielialasta ja arjen sujuvuudesta
  • Toistaiseksi voimassaolevan palvelusopimuksen, jonka voi irtisanoa milloin tahansa
  • Maksuttoman arviokäynnin

Loistohoiva helpotti puolison ja tyttären arkea, sekä aktivoi muistisairasta

”Lähdin hakemaan apua äidilleni, kun huomasin hänen oma-aloitteisuutensa hiipuneen ja liikuntakyvyn heikentyneen. Äitini fyysinen kunto on kohentunut selvästi sinä aikana, kun Loistohoivasta on käyty hänen kanssaan ulkoilemassa.

Muistisairas äitini pärjää toistaiseksi kotona puolisonsa kanssa, mutta äidille Loistohoivasta ostamani apu on helpottanut puolison taakkaa ja tarjonnut mahdollisuuden pieneen lepohetkeen pari kertaa viikossa.

Olen iloinen, että äitini tunnistaa hoivatyöntekijän, joka hänen luonaan käy. Se on hyvä, sillä uskon olevan vain ajan kysymys, kun äitini alkaa tarvita apua useammassakin arkisissa asioissa. Silloin auttajaan luottaminen on tärkeää.”

- Omainen

”Päädyin Loistohoivaan kiinnostavan työnkuvan vuoksi. Monipuoliset tehtävät ja positiivinen palaute asiakkailta on aina antoisaa ja tuo onnistumisen tunteen.

Vietämme paljon aikaa yhdessä asiakkaiden kanssa, joten heistä on tullut läheisiä – koen tekeväni tärkeää työtä. Saan vaikuttaa paljon työmäärääni ja siihen mitä haluan tehdä. Uuden asiakkuuden alkaessa kanssani keskustellaan työnkuvasta ja asiakkaasta.

Olen aiemmin työskennellyt liikematka-asiantuntijana, joten ala oli uusi eikä virallista hoitoalan koulutusta ole. Oma motivaatio ja into opetella uutta riittää pitkälle, sillä meidät perehdytetään tehtäviin, järjestetään koulutuksia ja tuetaan tarpeen mukaisesti.”

-Satu, hoivatyöntekijä