Etusivu - Loistohoiva Etusivu - Loistohoiva
Muistihoivan

edelläkävijä

Muistisairaan ja omaisen
tukena kotona.

Mahdollistamme muistisairaan kotona asumisen mahdollisimman pitkään, mielekkäästi ja turvallisesti. Olemme erikoistuneet Muistihoiva -palveluun, jonka keskiössä on asiakkaan kunnioittava ja kiireetön kohtaaminen, mielen ja kehon aktivointi sekä arjen toiminnoissa tukeminen.

Onko huoli omasta tai läheistesi turvallisuudesta tai elämän mielekkyydestä noussut? 

Ota yhteyttä, niin voimme keskustella tilanteestanne yksilöllisesti.

Näin etenemme:

1.

Palvelupäällikkömme ottaa Teihin yhteyttä ja keskustelee alustavasti tilanteestanne puhelimitse, minkä jälkeen sovitte yhdessä maksuttoman arviokäynnin.

2.

Arviokäynnin aikana palvelu-päällikkömme tutustuu tilanteeseenne, esittelee Loistohoivaa sekä Muistihoiva -palvelua sekä tekee ehdotuksen palvelu-
kokonaisuudesta. Käynnin aikana on mahdollista sopia palvelun aloituksesta saman tien tai halutessanne voitte rauhassa harkita ja keskustella aloituksesta vaikkapa muiden omaisten kanssa.

3.

Muistihoiva -palvelu alkaa sovitusti. Palvelu-päällikkömme varmistaa, että kaikki sujuu suunnitellusti ja oikea-aikaisesti ja olette saamaanne palveluun tyytyväisiä.

Loistohoiva

Meillä on pitkä kokemus muistisairaan henkilön ja hänen lähipiirinsä arjen moninaisista haasteista ja huolesta, joka liittyy sekä nykyhetkeen että tulevaisuuteen.

On vaikea ennustaa, kuinka nopeasti ja millä tavoin sairaus juuri meidän tapauksessamme etenee ja millaisiin asioihin tulisi varautua. Me ymmärrämme tämän huolen ja siksi tarjoamme koko osaamisemme asiakkaidemme ja heidän läheistensä tueksi.

Sen lisäksi, että hoivatyöntekijämme ovat apuna arjessa, Loistohoivan palvelutiimi huolehtii yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa myös muista tukimahdollisuuksista ja auttaa niiden hakemisessa.

Palvelu on aina yksilöllistä

Kaikki asiakkaamme ovat erilaisia. Eletty elämä, oma persoona, muistisairausdiagnoosi ja sairauden vaihe kaikki vaikuttavat osaltaan sairastuneen tilanteeseen ja palveluntarpeeseen. Eri muistisairauksista ja niiden vaiheista saat lisätietoa Muistihoiva -oppaastamme.

Palvelumme sisältää:

  • Tutun ja koulutetun henkilön
  • Yhdessä suunnitellun palvelupaketti, joka mukautuu muuttuviin tilanteisiin ja muistisairauden vaiheisiin
  • Loistohoivan palvelutiimin tuen ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa
  • Valitun yhteydenpitotavan omaisiin, jolloin muistisairaan lähipiiri on perillä omaisensa voinnista, mielialasta ja arjen sujuvuudesta
  • Toistaiseksi voimassaolevan palvelusopimuksen, jonka voi irtisanoa milloin tahansa
  • Maksuttoman arviokäynnin (lue lisää tästä)

Muistihoiva tuntihinta 39,90 €

Palveluistamme saa -40% kotitalousvähennyksen. Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen 23,94 €

psst.. autamme myös kotitalousvähennyksen hakemisessa.

Loistohoiva helpotti puolison ja tyttären arkea, sekä aktivoi muistisairasta

”Lähdin hakemaan apua äidilleni, kun huomasin hänen oma-aloitteisuutensa hiipuneen ja liikuntakyvyn heikentyneen. Äitini fyysinen kunto on kohentunut selvästi sinä aikana, kun Loistohoivasta on käyty hänen kanssaan ulkoilemassa.

Muistisairas äitini pärjää toistaiseksi kotona puolisonsa kanssa, mutta äidille Loistohoivasta ostamani apu on helpottanut puolison taakkaa ja tarjonnut mahdollisuuden pieneen lepohetkeen pari kertaa viikossa.

Olen iloinen, että äitini tunnistaa hoivatyöntekijän, joka hänen luonaan käy. Se on hyvä, sillä uskon olevan vain ajan kysymys, kun äitini alkaa tarvita apua useammassakin arkisissa asioissa. Silloin auttajaan luottaminen on tärkeää.”

- Omainen

”Päädyin Loistohoivaan kiinnostavan työnkuvan vuoksi. Monipuoliset tehtävät ja positiivinen palaute asiakkailta on aina antoisaa ja tuo onnistumisen tunteen.

Vietämme paljon aikaa yhdessä asiakkaiden kanssa, joten heistä on tullut läheisiä – koen tekeväni tärkeää työtä. Saan vaikuttaa paljon työmäärääni ja siihen mitä haluan tehdä. Uuden asiakkuuden alkaessa kanssani keskustellaan työnkuvasta ja asiakkaasta.

Olen aiemmin työskennellyt liikematka-asiantuntijana, joten ala oli uusi eikä virallista hoitoalan koulutusta ole. Oma motivaatio ja into opetella uutta riittää pitkälle, sillä meidät perehdytetään tehtäviin, järjestetään koulutuksia ja tuetaan tarpeen mukaisesti.”

-Satu, hoivatyöntekijä

Screenshot 2020 11 12 at 15.06.22

”Päädyin Loistohoivaan kiinnostavan työnkuvan vuoksi. Monipuoliset tehtävät ja positiivinen palaute asiakkailta on aina antoisaa ja tuo onnistumisen tunteen.

Vietämme paljon aikaa yhdessä asiakkaiden kanssa, joten heistä on tullut läheisiä – koen tekeväni tärkeää työtä. Saan vaikuttaa paljon työmäärääni ja siihen mitä haluan tehdä. Uuden asiakkuuden alkaessa kanssani keskustellaan työnkuvasta ja asiakkaasta.

Olen aiemmin työskennellyt liikematka-asiantuntijana, joten ala oli uusi eikä virallista hoitoalan koulutusta ole. Oma motivaatio ja into opetella uutta riittää pitkälle, sillä meidät perehdytetään tehtäviin, järjestetään koulutuksia ja tuetaan tarpeen mukaisesti.”

-Satu, hoivatyöntekijä

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa