Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus - Loistohoiva

Edunvalvonta ja
edunvalvontavaltuutus

Edunvalvonta ja
edunvalvonta-
valtuutus

Edunvalvojan tehtävä on huolehtia päämiehen omaisuudesta ja taloudellisista asioista.

Elämässä voi tulla hetki, jolloin omien asioiden hoitaminen itsenäisesti ei ole enää mahdollista. 

Joskus avuntarve voi tulla yllättäen, esimerkiksi onnettomuuden tai nopeasti vaihtuneen elämäntilanteen vuoksi. Muistisairaan kohdalla muutos avun tarpeessa voi olla hyvinkin asteittainen tai tarve toisen henkilön avulle voi suurentua vaivihkaa.

Muistisairaan omaisen kohdalla nopeasti lisääntyvä avuntarve voi herättää pelkoa ja hämmennystä. Edunvalvonta ei ole usein se ensimmäinen ratkaisu, sillä sitä kevyempiä vaihtoehtoja on useampia.

Arjen tuki ja edunvalvonta

Usein ensimmäinen askel on ollut läheisten tuki käytännön asioissa ja laskuissa; esimerkiksi maksupalvelukuorien viemisessä postilaatikkoon tai asioiden hoito esimerkiksi valtakirjan tai Suomi.fi-valtuuksien avulla.

Luotettu läheinen on voinut yhdessä hoidettavan henkilön ja hänen pankkinsa kanssa sopia tilinkäyttöoikeuden tai laskut on voitu yhdessä ohjata esimerkiksi suoraveloitettavana E-laskuna.

Avuntarve voi kuitenkin lisääntyä niin paljon, että esimerkiksi yllä mainitut vaihtoehdot eivät enää riitä asioiden hoitoon. Silloin kyseeseen voi tulla edunvalvonta.

Kaikissa edunvalvojan toimissa tulee huomioida päämiehen etu. Edunvalvoja ei voi tehdä päämiehen edun kannalta ristiriitaisia päätöksiä. Joissakin tilanteissa edunvalvoja voi tarvita holhousviranomaisen luvan päätösten tueksi. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi omaisuuden panttaaminen ja lainan ottaminen sekä kiinteistöjen myyminen/ostaminen.

Edunvalvoja voi tarvita sijaisen sellaisissa tilanteissa, joissa on itse esteellinen; esimerkiksi silloin, kun edunvalvojan ja päämiehen edut ovat keskenään ristiriidassa. Edunvalvojana voi toimia ihmisen läheinen henkilö, esimerkiksi omainen, joka katsotaan sopivan kyseiseen tehtävään. Mikäli omainen olisi tehtävään estynyt tai jostakin muusta syystä päädytään ennemmin ulkopuoliseen edunvalvojaan, edunvalvojana toimii yleinen edunvalvoja. Edunvalvonnan määräämisen tarkempiin kriteereihin voi tutustua Digi- ja väestötietoviraston nettisivuilta.

Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta

Edunvalvonta-valtuutus ja edunvalvonta

Edunvalvontavaltuutus on edunvalvontaa hieman joustavampi versio, jossa henkilö voidaan oikeuttaa edustamaan toista henkilöä edunvalvontavaltakirjalla.

Esimerkkinä; vanhempi voi oikeuttaa lapsensa edustamaan itseään edunvalvontavaltakirjalla. Hoidettavia asioita voivat olla esimerkiksi terveydenhoitoon sekä talouteen liittyvät asiat.

Mikäli omassa tai omaisen tilanteessa tulisi tarve edunvalvontavaltuutukseen, voi prosessin aloittaa tutustumalla tarvittavan valtakirjan laatimiseen tästä.

Edunvalvontavaltakirja eroaa edunvalvonnasta tilintekovelvollisuudessa; määrätyllä edunvalvojalla on vuosittain tilintekovelvollisuus. Edunvalvonta-valtakirjassa valtuuttaja voi määrittää, että valtuutettu henkilö antaa tietyin määräajoin viranomaiselle tilin. Kyseinen edunvalvontavaltuutus tulee voimaan holhousviranomaisen vahvistuksella.

Hakemus edunvalvojan määräämiseksi tapahtuu tästä. Hakemus edunvalvojan määräämiseksi | Digi- ja väestötietovirasto 

 

Tätä tekstiä kirjoittaessa aiheen asiasisältö on tarkastettu Digi- ja väestötietoviraston Holhoustoimen internetsivuilta.

Saat lisätietoa täältä. Holhoustoimen palvelunumero 0295 536 256 (arkisin klo 9-12).

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kauppa-apu

Kauppa-apumme helpottaa ja edesauttaa monipuolisen ravinnon saantia helposti kaupasta omaan jääkaappiin.

Palvelusetelit

Yhteinen ruuanlaitto ja monipuoliset ateriat luovat pohjaa terveelliselle ruokavaliolle. Hyvä ravitsemustila on edellytys hyvälle toimintakyvylle.

Muistihoiva®

Muistihoiva® tukee muistisairaan arkea säännöllisillä ja monipuolisilla kotikäynneillä. Käynneillä tuetaan toimintakykyä ja arjen sujuvuutta räätälöidyllä palvelukokonaisuudella.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu voi sisältää esimerkiksi aamu- ja iltatoimissa avustamista, hygienian hoitoa, pukeutumisessa tai liikkumisessa avustamista.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa