Ulkoilu ja muu ikäihmisten liikunta - Loistohoiva

Ikäihmisten liikunta

Säännöllisellä liikunnalla voidaan ylläpitää arjen toimintakykyä, omatoimisuutta ja siten omassa kodissa pärjäämistä. Palvelumme tukee ikäihmisen liikunnallisuutta monipuolisesti ja yksilöidysti räätälöidyllä palveluvalikoimalla.

Kevyt liikunta on tärkeää seniorin hyvinvoinnin kannalta.

Kevyt liikunta on erittäin tärkeää seniorin hyvinvoinnin kannalta. Liikunta auttaa ylläpitämään lihaskuntoa, parantaa verenkiertoa ja auttaa ehkäisemään monia terveysongelmia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, lihavuutta, diabetes ja nivelvaivoja.

Seniorit voivat harrastaa monenlaisia kevyitä liikuntamuotoja, kuten kävelyä, pyöräilyä, uimista, tanssimista ja joogaa. On tärkeää valita liikuntamuoto, joka sopii omaan elämäntilanteeseen. Kevyessä liikunnassa ei tarvitse tavoitella suurta rasitusta, vaan tärkeintä on säännöllisyys ja liikunnan ilo.

Lisäksi seniorien kannattaa kiinnittää huomiota myös liikkuvuuden ja tasapainon ylläpitämiseen. Tasapainoharjoitukset ovat erityisen tärkeitä, sillä niiden avulla voidaan ehkäistä kaatumisia ja loukkaantumisia.

On myös hyvä muistaa, että liikunnan lisäksi terveellinen ravinto ja riittävä uni ovat tärkeitä osia seniorin hyvinvoinnista. Kannattaa myös käydä säännöllisesti terveystarkastuksissa ja noudattaa lääkärin antamia ohjeita terveyden ylläpitämiseksi.

ulkoilu ja liikunta

Moni ikääntynyt henkilö tarvitsee toisen ihmisen apua liikunnallisuuden ylläpitämisessä.  Monenlaiset asiat voivat muodostua esteeksi ulkoilulle.

Yhdessä oman tutun hoivatyöntekijämme kanssa asiakkaan ulkoilu on piristävää, voimaannuttavaa ja fyysistä toimintakykyä kohentavaa – jokaiseen yksilölliseen tilanteeseen on mahdollista löytää ratkaisu.

Liikunnan vaikutus muistiin ja muistisairauden etenemiseen

Muistisairaudet tuovat liikunnalle lisähaasteita mutta samalla liikunnan tiedetään hidastavan fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä muistisairailla henkilöillä.

Liikunta ja fyysinen harjoittelu tuovat arkeen mielekästä vaihtelua, aktivoivat aivoja ja tuottavat mielihyvää.

Liikuntaan on hyvä suunnata energiaa ja liikunnan avulla on mahdollista vähentää hankalia käytösoireita.

Liikunta vahvistaa myös hyvän ravitsemuksen myönteisiä vaikutuksia. Hyvä ravitsemuksellinen hoito onkin tärkeä osa muistisairaan hoidon kokonaisuutta. 

Katso lisätietoa ravitsemuksesta ja ruuanlaittoavusta..

omaishoidon vapaa kadet

Kaikki kotihoitopalvelut

Kattavasta palveluvalikoimastamme löytyy jokaisen arkeen palvelu, joka tukee jaksamista ja toimintakykyä kotona.