Muistisairaan hoito - Loistohoiva

Muistisairaan hoito

Kokonaisvaltaista ja yksilöllistä hoivaa sekä tukea muistisairaalle ja hänen omaishoitajalleen, mahdollistaen turvallisen ja virikkeellisen arjen kotona tai hoivakodissa.
Yksityinen hoivapalvelu on monille joustava ja luotettava kumppani arjessa.

Muistisairaudet, kuten esimerkiksi Alzheimerin tauti, ovat neurologisia sairauksia, jotka vaikuttavat muistin, ajattelun ja käyttäytymisen kykyyn. Loistohoiva tarjoaa erilaisia palveluja, jotka on suunniteltu tukemaan muistisairaiden henkilöiden arkea ja hyvinvointia.

Tarjoamamme kotihoiva voi sisältää esimerkiksi avustamissa päivittäisissä toiminnoissa kuten pukeutumisessa ja peseytymisessä, aterioiden valmistamisessa ja lääkehoidossa. Lisäksi tuttu hoitaja tarjoaa sosiaalista seuraa ja virikkeellistä toimintaa.

muistisairaan hoito

Yksilöllinen hoito tukee muistisairaan toimintakykyä

Muistisairaan hoito perustuu viimeisimpiin suosituksiin aivoterveyden sekä muistisairaan kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta. Koulutetut hoivatyöntekijämme osaavat kohdata muistisairaan ja ottaa huomioon elämäntilanteet kokonaisuutena. Tukemme edistää muistisairaan elämänlaatua ja toimintakykyä sekä auttaa läheistä jaksamaan paremmin.

Muistisairaan hoito tukee omannäköistä elämää ja läheisen jaksamista

Palvelumme tukee muistisairaan arkea säännöllisillä ja monipuolisilla kotikäynneillä. Käynnit mahdollistavat muistisairaan hyvän ja turvallisen arjen, samalla kun läheinen voi luottaa tukeemme ja huolehtia myös itsestään.

Muistisairaan arjessa on usein ruokailuun, toimintakykyyn ja turvallisuuteen liittyviä haasteita. Muistisairaan hoito on joustavaa, yksilöllistä ja luotettavaa. Palvelu perustuu uusimpiin tutkimuksiin ja tuoreeseen tietoon muistisairauksista ja aivoterveydestä.

Tuemme ja seuraamme muistisairaan asiakkaamme toimintakykyä yhteistyössä muiden hoitavien tahojen, omaisten ja esimerkiksi kunnallisen kotihoidon kanssa. 

Palvelukokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti, tukemaan asiakkaan toimintakykyä ja toteuttamaan omannäköistä elämää kotona. 

Tavoitteenamme on aina mahdollistaa muistisairaan henkilön asuminen tutussa kotiympäristössä turvallisesti ja mielekkäästi.

Omaishoito 1

Loistohoiva muistisairaan omaishoitajan tukena

 Loistohoiva voi tarjota tukea muistisairaiden omaishoitajille, jotka hoitavat läheistään kotona. Tuki voi sisältää esimerkiksi ohjausta, neuvontaa, vertaistukea, sekä lomituspalveluita, jotta omaishoitaja saa tarvittavaa lepoa ja jaksamista hoitotehtävien keskellä.

Tuttu hoitaja

Luoksenne tulee tuttu hoitaja, jonka kanssa on hyvä olla ja toimia. Pysyvyys tarjoaa turvaa, luottamusta ja mielekästä seuraa.

Joustava ja yksilöllinen

Palvelu suunnitellaan aina sopimaan omaan elämäntilanteeseen ja tukemaan hyvinvointia joustavasti.

Kiireetön palvelu

Meillä on aikaa viettää aikaa kanssasi, sekä kuulla palautetta ja kuunnella tilanteitanne herkällä korvalla.

Hyödyllisiä linkkejä

Ulkoilu ja liikunta

Säännöllisellä liikunnalla voidaan ylläpitää arjen toimintakykyä, omatoimisuutta ja siten omassa kodissa pärjäämistä.

Sairaalasta kotiutuminen

Hyvin suunniteltu ja kiireettömästi toteutettu sairaalasta kotiutuminen on yhtenä osana ehkäisemässä sairaalakierrettä.

Hinnat ja hoitotuki

Kotihoidon itsemaksettavaa osuutta voidaan helpottaa hyödyntämällä kotitalousvähennys, käyttämällä palveluseteleitä ja hakemalla eläkettä saavan hoitotukea.

Laadukas, luotettava ja joustava muistisairaan hoito

Loistohoivan palvelut muistisairaille pyrkivät tukemaan muistisairaiden hyvinvointia, arjessa selviytymistä ja mahdollisimman itsenäistä elämää. Palvelut voivat olla räätälöityjä yksilöllisiin tarpeisiin ja huomioivat muistisairauksien erityispiirteet ja vaatimukset.

✅ Säännölliset kotihoivakäynnit muistisairaan ja läheisen arjen tukena

✅ Sama tuttu hoitaja tukee henkistä ja fyysistä hyvinvointia

✅ 45 €/h josta jää kotitalousvähennyksen jälkeen hinanksi 18 €/h

TILAA UUTISKIRJE

Ole perillä alan muutoksista

Muistisairaus koskettaa hyvin vahvasti sekä sairastuneen ja lähipiirin elämää.

Olemme halunneet luoda tämän oppaan avuksi muistisairaalle ja hänen omaisilleen. Oppaassa avataan kootusti tietoa muistisairauksista sekä annetaan tukea haastavaan tilanteeseen. Tarkoituksena on myös antaa vinkkejä elämänlaadun ja toimintakyvyn tueksi.

Lataa opas syöttämällä sähköpostisi!

    Lataamalla oppaan tilaat samalla Loistohoivan uutiskirjeen, jonka voit perua milloin tahansa.

    opas muistisairas2