Muistisairaan hoito - Loistohoiva

Muistisairaan hoito

Loistohoiva tukee muistisairaita ja heidän läheisiään kotona

Muistisairaudet, kuten esimerkiksi Alzheimerin tauti, ovat neurologisia sairauksia, jotka vaikuttavat muistin, ajattelun ja käyttäytymisen kykyyn.

Loistohoiva tarjoaa erilaisia palveluja, jotka on suunniteltu tukemaan muistisairaiden henkilöiden (ja heidän omaistensa) arkea ja hyvinvointia. Meidän tavoitteemme on varmistaa, että muistisairaat voivat elää turvallista ja arvokasta elämää omassa kodissaan, samalla kun heidän läheisensä saavat tarvitsemansa tuen ja hengähdystauot arjessa.

Näin autamme

Yksilöllinen kotihoito – tarjoamme muistisairaille yksilöllistä hoivaa ja apua päivittäisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa ja ruokailussa. Huolehdimme lääkehoidon toteutumisesta ja seuraamme muistisairaan yleistä terveydentilaa.

Muistia tukevat aktiviteetit – Järjestämme muistia ja kognitiivisia taitoja tukevia aktiviteetteja, kuten pelejä, musiikkihetkiä ja muistelutuokioita, jotka pitävät mielen virkeänä.

Turvallisuuden varmistaminen – Autamme kodin turvallisuuden parantamisessa, esimerkiksi poistamalla kompastusvaarat. Neuvomme turvatekniikan hankinnassa ja käytössä (kuten turvarannekkeet ja hälytysjärjestelmät), ja autamme tukikahvojen asentamisen järjestämisessä.

Loistohoivan asiakas ja avustaja
Loistohoivan asiakas ja avustaja

Tukea omaishoitajalle

Tarjoamme omaishoitajille hengähdystaukoja järjestämällä omaishoidettavalle henkilölle tuttu ja turvallinen avustaja/hoitaja siksi aikaa, kun omaishoitaja saa tehdä muita tärkeitä asioita tai ottaa vaikka päiväunet. Autamme omaishoitajia löytämään tarvittavan  avun ja vertaistuen piiriin.

Yhteistyö ja tiedonvälitys sujuvoittaa arkea

Teemme tiivistä yhteistyötä muistisairaan perheen ja hoitotiimin kanssa, jotta hoito on mahdollisimman yhtenäistäj a sujuvaa. Annamme perheen niin toivoessa tietoa muistisairauksista ja vinkkejä arjen sujuvoittamiseen.

Kunnallinen kotihoito on myös tärkeä yhteistyökumppani muistisairaan asioiden hoidossa. Meillä on sujuvaa yhteistyötä kunnallisen kotihoidon kanssa usean asiakkaan kohdalla, jolloin hoito on yhtenäistä ja toisiaan tukevaa.

muistisairaan hoito

Yksilöllinen hoito tukee muistisairaan toimintakykyä

Loistohoivan asiakkaana muistisairaan hoito perustuu viimeisimpiin suosituksiin aivoterveyden sekä muistisairaan kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta. Koulutetut avustajamme osaavat kohdata muistisairaan ja ottaa huomioon elämäntilanteet kokonaisuutena. Tukemme edistää muistisairaan elämänlaatua ja toimintakykyä sekä auttaa läheistä jaksamaan paremmin.

Muistisairaan hoito tukee omannäköistä elämää ja läheisen jaksamista

Palvelumme tukee muistisairaan arkea säännöllisillä ja monipuolisilla kotikäynneillä. Käynnit mahdollistavat muistisairaan hyvän ja turvallisen arjen, samalla kun läheinen voi luottaa tukeemme ja huolehtia myös itsestään.

Muistisairaan arjessa on usein ruokailuun, toimintakykyyn ja turvallisuuteen liittyviä haasteita. Muistisairaan hoito on joustavaa, yksilöllistä ja luotettavaa. Palvelu perustuu uusimpiin tutkimuksiin ja tuoreeseen tietoon muistisairauksista ja aivoterveydestä.

Tuemme ja seuraamme muistisairaan asiakkaamme toimintakykyä yhteistyössä muiden hoitavien tahojen, omaisten ja esimerkiksi kunnallisen kotihoidon kanssa. 

Palvelukokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti, tukemaan asiakkaan toimintakykyä ja toteuttamaan omannäköistä elämää kotona. 

Tavoitteenamme on aina mahdollistaa muistisairaan henkilön asuminen tutussa kotiympäristössä turvallisesti ja mielekkäästi.

Omaishoito 1

Loistohoiva muistisairaan omaishoitajan tukena

 Loistohoiva voi tarjota tukea muistisairaiden omaishoitajille, jotka hoitavat läheistään kotona. Tuki voi sisältää esimerkiksi ohjausta, neuvontaa, vertaistukea, sekä lomituspalveluita, jotta omaishoitaja saa tarvittavaa lepoa ja jaksamista hoitotehtävien keskellä.

Hyödyllisiä linkkejä

TILAA UUTISKIRJE

Ole perillä alan muutoksista

Muistisairaus koskettaa hyvin vahvasti sekä sairastuneen ja lähipiirin elämää.

Olemme halunneet luoda tämän oppaan avuksi muistisairaalle ja hänen omaisilleen. Oppaassa avataan kootusti tietoa muistisairauksista sekä annetaan tukea haastavaan tilanteeseen. Tarkoituksena on myös antaa vinkkejä elämänlaadun ja toimintakyvyn tueksi.

Lataa opas syöttämällä sähköpostisi!

    Lataamalla oppaan tilaat samalla Loistohoivan uutiskirjeen, jonka voit perua milloin tahansa.

    opas muistisairas2