Avoimet työpaikat - Loistohoiva Avoimet työpaikat - Loistohoiva

Muistihoivan

Avoimet työpaikat

Monipuoliset työtehtävät ja elämäntilanteeseesi sopivat työtunnit. 

Työ tapahtuu asiakkaan kotona. Työtehtävät vaihtelevat riippuen asiakkaan toiveista ja tarpeista. Jokaiselle asiakkaallemme räätälöidään oma palvelukokonaisuus, jolloin mietitään myös sopiva työntekijä paikalle. Jokainen työntekijä-asiakas suhde alkaa huolellisella valmistautumisella ja perehdytyksellä. Asiakkuutemme ovat usein pitkiä, jolloin asiakas ja työntekijä tulevat keskenään tutuiksi. Jokaisesta työvuorosta sovitaan erikseen. Kun meillä on tarjota sinulle uutta asiakasta, keskustelemme siitä aina yhdessä ja päätös on sinun. 


loistohoiva logo

Kuinka monta asiakasta työntekijöillämme on?

Työtehtävät voivat vaihdella paljonkin asiakkaasta riippuen. Keskimäärin asiakkaillamme on 2-6h käyntejä, joiden aikana työtehtävät voivat vaihdella paljonkin. Jaamme arjen asiakkaan kanssa, ja on tärkeää, että työntekijämme ja asiakkaamme tulevat tutuiksi keskenään. Joillain työntekijöillämme on vain 1-2 asiakasta jolla he käyvät säännöllisesti, joillain työvuoroista on muodostunut kokopäivätyö. Sovimme yhdessä kaikista asiakkaista ja työvuoroista aina erikseen ja voit itse vaikuttaa paljonkin omaan työmäärääsi.

”Päädyin Loistohoivaan kiinnostavan työnkuvan vuoksi. Monipuoliset tehtävät ja positiivinen palaute asiakkailta on aina antoisaa ja tuo onnistumisen tunteen.

Vietämme paljon aikaa yhdessä asiakkaiden kanssa, joten heistä on tullut läheisiä – koen tekeväni tärkeää työtä. Saan vaikuttaa paljon työmäärääni ja siihen mitä haluan tehdä. Uuden asiakkuuden alkaessa kanssani keskustellaan työnkuvasta ja asiakkaasta.

Olen aiemmin työskennellyt liikematka-asiantuntijana, joten ala oli uusi eikä virallista hoitoalan koulutusta ole. Oma motivaatio ja into opetella uutta riittää pitkälle, sillä meidät perehdytetään tehtäviin, järjestetään koulutuksia ja tuetaan tarpeen mukaisesti.”

-Satu, hoivatyöntekijä

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa