Omaishoitajan Tuki - Mistä Omaishoitaja Saa Apua? - Loistohoiva

OMAISHOITAJAN TUKI

Mistä Omaishoitaja Saa Apua?

Ikääntyminen on osa elämää, ja monien perheiden täytyy hoitaa iäkkäitä läheisiään. Tämän haasteen kohdatessa omaishoitajan tuki muodostuu elintärkeäksi elementiksi sekä omaisen että omaishoidettavan hyvinvoinnille. Omaishoitajien on tärkeää tietää mistä apua voi saada ja millaisiin etuuksiin he ovat oikeutettuja.

Monilla omaishoitajilla on lukuisia kysymyksiä ikääntyneiden hoidosta: Mihin ottaa yhteyttä saadakseen tietoja ikääntyneiden palveluista? Miten järjestää toimiva arki ikääntyneelle? On tärkeää ymmärtää, että jokainen omaishoitotilanne on ainutlaatuinen – mikä toimii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle.

Tämän sivun vinkit on koottu yhteistyössä Metropolia sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa osana heidän opinnäytetyötään.

Opas Omaiselle

Seniori-info/seniorineuvonta

Oman hyvinvointialueen seniori-info on senioreille ja heidän omaisilleen tarkoitettu neuvontapalvelu. Hyvinvointialueen palveluiden lisäksi he neuvovat yritysten ja järjestöjen tarjoamista palveluista ja tapahtumista.

Ikätalo.fi

Ikätalo.fi on verkkopalvelu, joka tarjoaa terveysneuvontaa ja auttaa yli 65-vuotiaita ja heidän läheisiään löytämään hyödylliset palvelut arjessa pärjäämiseen.

Maisa ja Oma Kanta

Tärkeimmät yhteystiedot, kuten hoidettavan lääkärin nimi ja esim. käytettävät lääkkeet lääkelistalla, sekä sairauteen liittyvät tiedot (verikokeet, seuraava tarkastuskäynti, tuleva leikkaus) näkyvät esim. Maisa- ja Oma Kanta- asiakasportaalilta. Näissä asioida sähköisesti.

Onko sinut merkitty potilastietoihin tietojen saajaksi?

Liitot ja Organisaatiot

Eri liitot ja organisaatiot tarjoavat monenlaista tukea ja apua omaishoitajille:

  1. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry ja Omaishoitajaliitto tukevat omaishoitajia tarjoamalla tietoa omaishoidosta, oikeuksista ja tukimuodoista. He järjestävät myös koulutuksia ja vertaistukitapaamisia.

  2. Muistiliitto auttaa muistisairaiden omaishoitajia ja läheisiä tarjoamalla tietoa muistisairauksista, hoidon suunnittelusta ja tukimuodoista, sekä järjestää vertaistukiryhmiä. Heidän verkkosivuiltaan löytyy myös hyviä vinkkejä aivoterveyden lisäämiseen.

  3. Sydänliitto tarjoaa tietoa sydänsairauksista ja niiden hoidosta, sekä tukee sydänsairaiden omaishoitajia neuvonnalla ja vertaistuellisilla toiminnoilla.

  4. Diabetesliitto auttaa diabetespotilaiden omaishoitajia tarjoamalla tietoa diabeteksesta, sen hoidosta ja elämäntapamuutoksista, sekä järjestää vertaistukiryhmiä.

  5. Invalidiliitto tukee vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoitajia neuvonnalla, koulutuksilla ja tarjoamalla tietoa erilaisista palveluista ja tukimuodoista.

Organisaatiot voivat tarjota tärkeää tietoa, tukea ja resursseja, jotka helpottavat omaishoitajan tehtävää ja parantavat sekä omaishoitajan että hoidettavan elämänlaatua.

Kuinka luoda toimiva paletti kunnallisen kotihoidon ja yksityisen palveluiden välille?

Apua on mahdollista saada, mutta monelle vaihtoehtojen selvittäminen tuntuu raskaalta ja loppujen lopuksi kokonaisuus liian kalliilta.

Yksityinen kotihoiva voi toimia kumppanina julkisen sektorin kanssa, ja täydentää sen tarjoamia palveluita. Kunnallinen kotihoito voi käydä esim. antamassa lääkkeet, jonka lisäksi yksityinen toimija voi auttaa suihkussa ja tukea hyvän ravitsemuksen toteutumisessa. 

Kunnan palveluista voi hyödyntää esim. ateriapalveluita, apuvälinelainaamoa ja päivätoimintaa.

Yksityinen hoivapalvelu tarjoaa joustavia vaihtoehtoja, joista asiakas voi valita itselleen sopivimman palvelumuodon.

Monista yksityisistä palveluista on mahdollisuus saada -60% kotitalousvähennystä. Loistohoivan asiakkaana kotitalousvähennysilmoitus voidaan tehdä asiakkaan puolesta suoraan verottajalle ilman lisämaksua.

Varaa maksuton
arviokäynti

Arviokäynnin aikana pyrimme yhdessä löytämään parhaita ratkaisuja tilanteeseenne.

Laadukasta ja vastuullista hoivapalvelua

Loistohoiva auttaa omaishoitajia löytämään juuri heidän tilanteeseensa sopivia ratkaisuja. Ymmärrämme, että omaishoito on monimuotoista ja vaihtelee suuresti perheiden, ikääntyneiden ja heidän elämäntilanteidensa mukaan. Siksi tarjoamme monipuolista neuvontaa ja tukea, jotta jokainen omaishoitaja voi löytää parhaat käytännöt ja palvelut ikääntyneen läheisensä hoitoon.

Loistohoiva on suomalainen kotihoivayritys jolle on myönnetty Avainlippu ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkki. Merkit osoittavat, että yrityksemme on Suomalainen, tuemme työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta (Avainlippu) ja että olemme mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisia haasteita yrityksemme toiminnalla (Yhteiskunnallinen Yritys).