Senioriliikuntaa Loistohoivan kautta - Loistohoiva

Senioriliikuntaa Loistohoivan kautta

Liikunnan tärkeys vanhuksille

Vanhusväestön hyvinvoinnin kannalta liikunta on korvaamattoman tärkeää. Säännöllinen fyysinen aktiivisuus tukee terveyttä, säilyttää toimintakyvyn ja kohentaa elämänlaatua. Liikunnan avulla voidaan ennaltaehkäistä monia ikääntymiseen liittyviä sairauksia ja vaivoja, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, diabetesta ja osteoporoosia. Se on myös tehokas keino ehkäistä kaatumisista johtuvia vammoja, jotka ovat yksi yleisimmistä vanhusten sairaalahoitoa vaativista onnettomuuksista.

Tunnistamme, että jokainen vanhus on ainutlaatuinen, ja liikunnan tarve sekä kyky vaihtelevat henkilöittäin. Tästä syystä tarjoamme yksilöllisesti suunniteltuja liikuntapalveluja, jotka vastaavat jokaisen asiakkaamme yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Pyrkimyksenämme on edistää asiakkaidemme itsenäistä elämää ja hyvinvointia niin pitkään kuin mahdollista.

Liikunnan vaikutukset mielen hyvinvointiin

Liikunta hyödyttää paitsi kehoa myös mieltä. Fyysinen aktiivisuus vapauttaa mielihyvähormoneita, kuten endorfiineja, jotka auttavat lievittämään stressiä ja kohottamaan mielialaa. Säännöllisen liikunnan on todettu parantavan unen laatua ja auttavan kognitiivisten toimintojen ylläpidossa. Ryhmäliikunta tarjoaa lisäksi sosiaalisen elementin, joka voi auttaa vähentämään yksinäisyyttä ja edistää sosiaalisten suhteiden säilymistä.

Kauttamme asiakkaat voivat liittyä erilaisiin liikuntaryhmiin tai saada henkilökohtaista ohjausta omassa kodissaan. Tämä mahdollistaa turvallisen ja viihtyisän tavan nauttia liikunnan hyödyistä yhdessä muiden kanssa tai yksityisesti.

Vanhusväestön liikunnan tulee olla turvallista, miellyttävää ja ottaa huomioon yksilön fyysiset rajoitukset. Meillä on asiantuntemusta ja kokemusta siitä, miten erilaiset liikuntamuodot voidaan sovittaa asiakkaan terveydentilaan ja toimintakykyyn sopiviksi. Olipa kyseessä kevyt venyttely, tasapainoa kehittävät harjoitukset tai sydäntä ja verenkiertoa vahvistava aerobinen liikunta, varmistamme, että jokainen asiakas saa hänelle sopivaa liikuntaa.

Asiakkaan toiveet ja tarpeet ovat etusijalla, ja liikuntasuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tämä varmistaa, että liikunta on paitsi turvallista, myös motivoivaa ja mielekästä.

Liikunnan yhdistäminen arkeen

Liikunnan ei tarvitse olla monimutkaista tai aikaa vievää. Pienetkin muutokset ja valinnat voivat lisätä päivittäistä aktiivisuutta. Kävelylenkit, kotitöiden tekeminen tai puutarhanhoito ovat esimerkkejä siitä, miten liikuntaa voi yhdistää arjen toimiin. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ne arjen hetket, joihin liikuntaa on helppo sisällyttää.

Ymmärrämme, että jokaisella on omat rutiininsa ja tottumuksensa, ja kunnioitamme näitä elämäntapoja. Tavoitteenamme on tehdä liikunnasta luonteva ja miellyttävä osa asiakkaan jokapäiväistä elämää.

Liikunnan aloittaminen voi tuntua haasteelliselta, erityisesti jos on ollut pitkään poissa aktiivisesta elämästä. Kannustamme ja tuemme asiakkaitamme ottamaan ensiaskeleet kohti aktiivisempaa elämäntyyliä. Tarjoamme kannustusta ja seurantaa, jotta liikunnasta muodostuisi säännöllinen osa elämää.

Tehtävämme on myös varmistaa, että liikunnan harrastaminen jatkuu pitkäjänteisesti. Seuraamme asiakkaan edistymistä ja mukautamme liikuntasuunnitelmaa tarvittaessa, jotta motivaatio pysyy yllä ja liikunnasta tulee pysyvä osa elämäntapaa.

autismi blogi

Autismi yhteiskunnan voimavaraksi

Kotona kaatumisten riskin vähentäminen on tärkeää kaikenikäisille ihmisille. Kotona ja arjessa on monia keinoja, joilla kaatumisen riskiä voi vähentää ja näin edistää turvallista ja itsenäistä elämää.

Keräsimme listaa asioista, jotka tukevat hyvää yleiskuntoa ja siten vähentää kaatumisriskiä.

Lue lisää »
aivoviikko pähkinä

Aivoviikko – 5 askelta aivojen hyvinvointiin

Kotona kaatumisten riskin vähentäminen on tärkeää kaikenikäisille ihmisille. Kotona ja arjessa on monia keinoja, joilla kaatumisen riskiä voi vähentää ja näin edistää turvallista ja itsenäistä elämää.

Keräsimme listaa asioista, jotka tukevat hyvää yleiskuntoa ja siten vähentää kaatumisriskiä.

Lue lisää »