Teknologia mukana hoitotyössä -inhimillinen vuorovaikutus, empatia ja aito kohtaaminen eivät ole siirtymässä minnekään - Loistohoiva

Teknologia mukana hoitotyössä

-Inhimillinen vuorovaikutus, empatia ja aito kohtaaminen eivät ole siirtymässä minnekään.

Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia ja voi rikastuttaa kohtaamisia hoiva- ja hoitotyössä. Loistohoiva -tabletit kehitettiin tarjoamaan lisäsisältöä palvelullemme mm. monipuolisilla aktiviteeteilla ja terveystesteillä.

Teknologia tuo hoitotyöhön monia uusia mahdollisuuksia. Loistohoivan palvelun ytimessä on ja tulee aina olemaan aito kohtaaminen, läsnäolo ja yhdessä tekeminen. Loistohoiva -tabletti mahdollistaa monipuolisia uudistuksia palveluihin, joista merkittävimpinä näemme terveystestit, yhteiset aktiviteetit ja lisämateriaalia erityistukea tarvitsevien asiakkaidemme kohtaamiseen.

"On ilo tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa, jossa laatu ja kohtaaminen ovat aidosti tärkeitä arvoja. Näen että Loistohoiva -tabletin terveystestit, jumppatuokiot ja työkalut toiminnanohjaukseen tuovat Loistohoivan palvelulle ylivoimaista laatua lääketieteellisesti ja sisällöllisesti."

Yhteistyö Digihappyn kanssa mahdollistaa arvojemme mukaisen teknologian käytön.

Loistohoiva -tabletit syntyivät yhteistyössä Digihappy:n kanssa. Digihappy on suomalainen yritys, jonka lääkäri Tiina Leivo perusti havaittuaan, kuinka vaikea oli pitää yhteyttä hoivakodissa asuvaan isään. Digihappy valittiin ”Vuoden digitaalisin teko 2022” -kilpailun kolmen parhaan joukkoon kehitellessään helppokäyttöisen tabletin vanhuksille. Päädyimme keskustelemaan teknologian mahdollisuuksista kotihoidossa, jonka tuloksena Tiina ja Loistohoivan palvelutiimi lähtivät suunnittelemaan Loistohoiva -tablettia.

Loistohoiva -tabletti avaa mahdollisuudet monenlaiselle aktiviteetille ja vuorovaikutukselle. Ideana on, että avustajat ja hoitajat voivat käyttää tabletin tuomia ominaisuuksia käyntiemme aikana. Loistohoiva -tabletti sisältää mm. aktivoivia pelejä ja tehtäviä, joita asiakas ja avustaja voivat yhdessä tehdä. Sisältö on suunniteltu tukemaan fyysistä ja henkistä toimintakykyä ilon ja yhteisen vuorovaikutuksen kautta. Mukavan yhteisen tekemisen lisäksi Loistohoiva-tablettiin on viety validoituja ja laajalti käytössä olevia terveystestejä, joita voidaan tehdä helposti normaalin kotikäynnin yhteydessä. 

Merkittävimmät Loistohoiva-tablettien mahdollistamat uudistukset palveluumme:

Terveystestit

Terveystestien avulla voidaan sekä seurata asiakkaan terveydentilaa, että käyttää niitä apuvälineenä lisätutkimusten tarvetta arvioidessa. Esim. näkö- ja kuulotesti ovat helposti toteutettavissa käyntimme aikana. 

Monipuoliset yhteiset aktiviteetit

Vaikka Loistohoivan avustajat ja hoitajat ovat koulutus- ja kokemustaustaltaan tottuneet luomaan sisältöä ja keksimään yhteistä tekemistä käyntiemme aikana, Loistohoiva-tabletti tarjoaa monipuolisia valmiita vaihtoehtoja, jolloin yhdessä ololle varattua aikaa ei kulu aktiviteetin luomiseen ja valmisteluun. Jumppatuokiokin voi olla hauskempi, kun sekä asiakas että avustaja yhdessä osallistuvat liikunnanohjaajan ohjaamiin liikkeisiin mukaansatempaavan musiikin tahdissa.

Lisämateriaalia erityistarpeisiin

Loistohoiva-tabletti sisältää lisäksi paljon hyödyllistä materiaalia toiminnanohjauksen ja kommunikaation tukemiseen. Tukiviittomia voi opetella yhdessä asiakkaan kanssa, ja kuvia hyödyntää esimerkiksi toiminnanohjaustilanteissa. 

"Loistohoiva -tabletti mahdollistaa terveystestien tekemisen omassa kodissa. Näin terveydentilan seuraaminen on seniorille helppoa ja vaivatonta. Säännöllisen seurannan ansiosta mahdolliset varoitusmerkit havaitaan varhaisessa vaiheessa, ja hoitoon pystytään hakeutumaan ajoissa."

Teknologia hoitotyön tukena

Loistohoiva -tabletin tehtävänä on täydentää kotikäyntiemme sisältöä, ja tukea avustajaa/hoitajaa työssään. Tablettien avulla voimme vastata asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin entistäkin paremmin.

Kun digitaalisuutta hyödynnetään oikein kotihoidossa, se voi auttaa jopa parantamaan kohtaamista. Avustaja ja asiakas voivat käyttää tabletin tarjoamia sisältöjä yhdessä esimerkiksi muistipelin pelaamiseen, jumppatuokion pitämiseen, äänikirjan kuunteluun tai rentoutushetken luomiseen. Teknologia pystyy näin tarjoamaan avustajille valmiita työkaluja, auttaen heitä keskittymään olennaiseen – asiakkaaseen ja hänen tarpeisiinsa. 

Olemme Loistohoivalla hyvin innostuneita näistä uusista mahdollisuuksista. Loistohoiva -tablettien käyttöönotto on vielä pilottivaiheessa. Kolme avustajaamme on käynyt koulutuksen, ja ottamassa tablettia käyttöön asiakaskäynneillään.

Loistohoivan arvojen mukaisesti huomioimme myös jokaisen asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet. Tablettia käytetäänkin vain niiden asiakkaiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan jotain uutta ja jännittävää. 

Laadukasta ja vastuullista hoivapalvelua

Loistohoiva on suomalainen kotihoivayritys jolle on myönnetty Avainlippu ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkki. Merkit osoittavat, että yrityksemme on Suomalainen, tuemme työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta (Avainlippu) ja että olemme mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisia haasteita yrityksemme toiminnalla (Yhteiskunnallinen Yritys).