Itsenäisyyttä tukeva kotihoiva - Loistohoiva

Itsenäisyyttä tukeva kotihoiva

Yksilöllinen kotihoiva tukee itsenäisyyttä

Kotihoiva on tärkeä palvelu, joka mahdollistaa ikääntyneiden, vammaisten ja erityislapsiperheiden elää mahdollisimman itsenäisesti omassa kodissaan. Meidän tarjoamat palvelut ovat suunniteltu tukemaan asiakkaiden arkea ja hyvinvointia, jotta he voivat säilyttää elämänlaatunsa ja itsenäisyytensä mahdollisimman pitkään.

Yksilöllinen kotihoiva tarkoittaa, että palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi apua päivittäisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa ja ruokailussa. Lisäksi voimme tarjota tukea lääkkeiden ottamisessa ja terveyden seurannassa. Tavoitteena on, että asiakas voi elää mahdollisimman normaalia elämää omassa kodissaan.

Turvallisuus ja hyvinvointi etusijalla

Turvallisuus on yksi kotihoivan keskeisistä tavoitteista. Meidän palvelut on suunniteltu varmistamaan, että asiakkaat voivat tuntea olonsa turvalliseksi omassa kodissaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi apuvälineiden hankintaa ja asennusta, kuten kaiteita ja liukuesteitä, jotka helpottavat liikkumista ja vähentävät kaatumisriskiä.

Hyvinvointi on myös tärkeä osa kotihoivaa. Meidän palvelut voivat sisältää esimerkiksi senioriliikuntaa, joka auttaa ylläpitämään fyysistä kuntoa ja ehkäisee sairauksia. Lisäksi voimme tarjota henkistä tukea ja seuraa, mikä on erityisen tärkeää yksinäisyyden ehkäisemiseksi.

Muistisairaiden hoiva

Muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti, voivat tehdä arjesta haastavaa sekä sairastuneelle että hänen läheisilleen. Meidän tarjoamat palvelut muistisairaille on suunniteltu tukemaan sekä sairastunutta että hänen omaishoitajaansa. Tämä voi sisältää esimerkiksi muistiharjoituksia, jotka auttavat ylläpitämään kognitiivisia taitoja, sekä apua päivittäisissä toiminnoissa.

Muistisairaiden hoivassa on tärkeää myös tarjota tukea omaishoitajille. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi omaishoidon vapaan järjestämistä, jolloin omaishoitaja saa hetken hengähdystauon ja voi keskittyä omaan hyvinvointiinsa. Näin varmistetaan, että myös omaishoitaja jaksaa paremmin arjessa.

Siivouspalvelut osana kotihoivaa

Siivouspalvelut ovat tärkeä osa kotihoivaa, sillä puhdas ja järjestetty koti edistää hyvinvointia ja turvallisuutta. Meidän tarjoamat siivouspalvelut voivat sisältää esimerkiksi perussiivousta, kuten imurointia, pölyjen pyyhkimistä ja lattioiden pesua. Lisäksi voimme tarjota perusteellisempaa siivousta, kuten ikkunoiden pesua ja kaappien järjestämistä.

Siivouspalvelut voivat myös auttaa ehkäisemään terveysongelmia, kuten allergioita ja hengitystieinfektioita, jotka voivat johtua pölystä ja likaisuudesta. Näin varmistetaan, että asiakkaan koti on turvallinen ja terveellinen paikka elää.

Senioriliikunta tukee fyysistä kuntoa

Fyysinen aktiivisuus on tärkeää ikääntyneille, sillä se auttaa ylläpitämään lihasvoimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Meidän tarjoamat senioriliikuntapalvelut on suunniteltu tukemaan ikääntyneiden fyysistä kuntoa ja ehkäisemään sairauksia. Tämä voi sisältää esimerkiksi ohjattuja liikuntatuokioita, jotka on räätälöity asiakkaan kunnon ja tarpeiden mukaan.

Senioriliikunta voi myös parantaa mielialaa ja henkistä hyvinvointia. Liikunta vapauttaa endorfiineja, jotka auttavat vähentämään stressiä ja parantamaan mielialaa. Lisäksi liikuntatuokiot tarjoavat mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen, mikä on tärkeää yksinäisyyden ehkäisemiseksi.

Omaishoidon vapaa tukee omaishoitajia

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä huolehtiessaan läheisistään, mutta hekin tarvitsevat välillä lepoa ja omaa aikaa. Meidän tarjoamat omaishoidon vapaan palvelut on suunniteltu tukemaan omaishoitajia ja antamaan heille mahdollisuuden hengähtää. Tämä voi sisältää esimerkiksi tilapäishoitoa, jolloin omaishoitaja voi ottaa vapaata tietäen, että hänen läheisensä on hyvässä hoidossa.

Omaishoidon vapaa voi myös auttaa ehkäisemään uupumusta ja parantamaan omaishoitajan jaksamista. Kun omaishoitaja saa välillä levätä ja keskittyä omaan hyvinvointiinsa, hän jaksaa paremmin huolehtia läheisestään. Näin varmistetaan, että sekä omaishoitaja että hoidettava voivat hyvin.

Yhteenveto

Kotihoiva on monipuolinen palvelu, joka tukee asiakkaiden itsenäisyyttä ja hyvinvointia. Meidän tarjoamat palvelut, kuten yksilöllinen kotihoiva, muistisairaiden hoiva, siivouspalvelut, senioriliikunta ja omaishoidon vapaa, on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja tukemaan heidän arkeaan. Tavoitteena on, että asiakkaat voivat elää mahdollisimman normaalia ja itsenäistä elämää omassa kodissaan.

Turvallisuus ja hyvinvointi ovat keskeisiä tavoitteita kotihoivassa. Meidän palvelut varmistavat, että asiakkaat voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja hyvinvoivaksi omassa kodissaan. Lisäksi tarjoamme tukea omaishoitajille, jotta hekin jaksavat paremmin arjessa. Näin varmistetaan, että sekä asiakkaat että heidän läheisensä voivat hyvin.

autismi blogi

Autismi yhteiskunnan voimavaraksi

Kotona kaatumisten riskin vähentäminen on tärkeää kaikenikäisille ihmisille. Kotona ja arjessa on monia keinoja, joilla kaatumisen riskiä voi vähentää ja näin edistää turvallista ja itsenäistä elämää.

Keräsimme listaa asioista, jotka tukevat hyvää yleiskuntoa ja siten vähentää kaatumisriskiä.

Lue lisää »
aivoviikko pähkinä

Aivoviikko – 5 askelta aivojen hyvinvointiin

Kotona kaatumisten riskin vähentäminen on tärkeää kaikenikäisille ihmisille. Kotona ja arjessa on monia keinoja, joilla kaatumisen riskiä voi vähentää ja näin edistää turvallista ja itsenäistä elämää.

Keräsimme listaa asioista, jotka tukevat hyvää yleiskuntoa ja siten vähentää kaatumisriskiä.

Lue lisää »