Kuinka tukea muistisairasta arjessa? - Loistohoiva

Kuinka tukea muistisairasta arjessa?

Muistisairauksien vaikutusten ymmärtäminen

Muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja erilaiset dementian muodot, vaikuttavat henkilön kykyyn muistaa, ajatella ja suorittaa arkitoimintoja. Tuen antaminen alkaa ymmärryksestä: muistisairaus koskettaa jokaista yksilöllisesti, ja avun tarve voi vaihdella huomattavasti. Tehtävämme on tunnistaa muistisairaan henkilön omat tarpeet ja tarjota hänelle henkilökohtaista tukea.

On tärkeää tiedostaa, että muistisairaus voi vaikuttaa muistin lisäksi myös muihin kognitiivisiin toimintoihin, kuten päättelykykyyn, tilan hahmottamiseen ja kielellisiin taitoihin. Tämä voi tuoda haasteita päivittäisiin askareisiin ja vaikuttaa henkilön itsenäisyyteen sekä itsetuntoon.

Turvallisuutta ja tuttuutta kotiympäristöön

Muistisairaan henkilön kotona tulisi vallita turvallisuus ja tuttuus. Nämä tekijät auttavat lieventämään sekavuutta ja ahdistusta. Voimme avustaa kodin järjestelyissä niin, että ne edistävät muistisairaan itsenäisyyttä ja turvallisuutta. Esimerkiksi selkeät kulkureitit ja tarpeettomien esineiden poistaminen voivat pienentää kaatumisen riskiä.

Lisäksi on olennaista varmistaa riittävä valaistus kotona ja että tärkeät esineet, kuten vaatteet ja hygieniatarvikkeet, ovat helposti saatavilla. Apunamme voidaan myös harkita erilaisia apuvälineitä, jotka helpottavat arjen toimintoja, kuten pukeutumista ja syömistä.

Säännöllisyys rutiineissa ja aikatauluissa

Säännölliset rutiinit ja aikataulut ovat muistisairaan henkilön arjessa ensiarvoisen tärkeitä. Ne luovat ennustettavuutta ja turvallisuuden tunnetta. Autamme luomaan päivittäisen aikataulun, joka sisältää tuttuja ja mieluisia toimintoja, kuten aterioita, ulkoilua ja harrastuksia.

Rutiinit auttavat myös muistisairaan lääkityksen hallinnassa ja muistuttavat tärkeistä tapahtumista. Henkilökuntamme voi tarpeen mukaan muistuttaa lääkkeiden otosta ja muista päivittäisistä rutiineista, jotta muistisairas voi säilyttää mahdollisimman paljon itsenäisyyttään.

Kommunikaation tukeminen

Kommunikointi muistisairaan kanssa voi vaatia kärsivällisyyttä ja ymmärrystä. On tärkeää puhua selkeästi ja rauhallisesti, käyttää yksinkertaisia lauseita ja antaa henkilölle aikaa vastata. Koulutettu henkilökuntamme osaa kohdata kommunikoinnin haasteet ammattitaitoisesti ja tukea muistisairaan kykyä ilmaista itseään.

Tarjoamme myös erilaisia kommunikointia tukevia menetelmiä ja välineitä, kuten kuvakortteja tai muistitauluja, jotka auttavat muistisairasta ymmärtämään ja osallistumaan keskusteluun.

Henkilökohtainen avustaminen ja hoiva

Muistisairaan henkilön arjessa henkilökohtainen avustaminen ja hoiva ovat olennaisia. Palvelumme kattavat henkilökohtaisen avun, joka tukee hygienian ja hyvinvoinnin ylläpitämistä. Tämä mahdollistaa voimavarojen käytön myös muuhun, kuten sosiaaliseen kanssakäymiseen ja harrastuksiin.

Hoitajamme ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka kohtaavat muistisairaan henkilön tarpeet rauhallisesti, ystävällisesti ja ammatillisesti. Palvelumme ovat luottamuksellisia, ja oikeanlaisen hoitajan löytäminen on meille tärkeää. Asiakkaan luona käy aina tuttu hoitaja tai tiimi, joka on sitoutunut ja pätevä työssään.

Viriketoiminta ja sosiaalinen vuorovaikutus

Viriketoiminta on tärkeä osa muistisairaan henkilön päivittäistä elämää. Se pitää mielen virkeänä ja edistää positiivista elämänasennetta. Palvelumme sisältävät viriketoimintaa, joka tukee hyvinvointia ja tuo iloa arkeen asiakkaan toiveiden mukaisesti. Sosiaalinen aktiivisuus ja muiden ihmisten tuki parantavat ikäihmisen turvallisuuden tunnetta ja elämänhallintaa.

Koulutettu hoitajamme tulee asiakkaan luokse ja voi seurata samalla hänen vointiaan, terveyttään ja mielialaansa. Viriketoiminta voi sisältää esimerkiksi ulkoilua, harrastuksiin osallistumista, käsityötä tai muistelua. Tämä mahdollistaa mukavan yhdessäolon tutun hoitajan kanssa, mikä luo turvaa ja luottamusta.

Ystäväpalvelu ja yhdessä tekeminen

Seura ja yhdessä tekeminen ovat ystäväpalvelun sydämessä. Ystäväpalvelu voi pitää sisällään yhteistä ruoanlaittoa, ulkoilua tai harrastuksiin osallistumista. Autamme jokaista asiakasta elämään omannäköistään ja täyttä elämää, ottaen huomioon heidän yksilölliset toiveensa palvelun suunnittelussa.

Sosiaalinen aktiivisuus ja muiden ihmisten tuki vahvistavat turvallisuuden tunnetta. Yksinäisyys on yleistä, ja monet vanhukset kaipaavat ystävää, jonka kanssa keskustella ja tehdä merkityksellisiä asioita. Palvelumme tukevat omaishoitajan arkea ja tarjoavat joustavaa sekä yksilöllistä apua.

Yhteenveto

Muistisairaan henkilön tukeminen arjessa edellyttää ymmärrystä, kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Tehtävämme on tarjota henkilökohtaista ja räätälöityä apua, joka tukee muistisairaan hyvinvointia ja itsenäisyyttä. Olipa kyseessä sitten turvallisen ympäristön luominen, rutiinien ylläpitäminen, kommunikoinnin tukeminen tai viriketoiminta, olemme täällä auttamassa.

Palvelumme ovat luottamuksellisia ja suunniteltu vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja siitä, kuinka voimme olla avuksi, ota meihin yhteyttä. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja autamme löytämään parhaan mahdollisen tuen muistisairaan arkeen.

autismi blogi

Autismi yhteiskunnan voimavaraksi

Kotona kaatumisten riskin vähentäminen on tärkeää kaikenikäisille ihmisille. Kotona ja arjessa on monia keinoja, joilla kaatumisen riskiä voi vähentää ja näin edistää turvallista ja itsenäistä elämää.

Keräsimme listaa asioista, jotka tukevat hyvää yleiskuntoa ja siten vähentää kaatumisriskiä.

Lue lisää »
aivoviikko pähkinä

Aivoviikko – 5 askelta aivojen hyvinvointiin

Kotona kaatumisten riskin vähentäminen on tärkeää kaikenikäisille ihmisille. Kotona ja arjessa on monia keinoja, joilla kaatumisen riskiä voi vähentää ja näin edistää turvallista ja itsenäistä elämää.

Keräsimme listaa asioista, jotka tukevat hyvää yleiskuntoa ja siten vähentää kaatumisriskiä.

Lue lisää »