Kommunikaation merkitys erityislasten hoivassa - Avekki -koulutus tukee konfliktien ennaltaehkäisyä - Loistohoiva
avekki koulutus kansi2

Kommunikaation merkitys erityislasten hoivassa

Avekki -koulutus tukee Loistohoivan avustajien osaamista konfliktien ennaltaehkäisyssä

Erityislasten hoivassa kommunikaation rooli on keskeinen. Viestinnän jokainen osa-alue, olipa kyseessä sanat, eleet tai ilmeet, on tärkeä luottamuksen ja ymmärryksen rakentamisessa asiakkaidemme kanssa. Työskentely erityislasten parissa edellyttää erityistä herkkyyttä, kärsivällisyyttä ja syvää ymmärrystä kommunikoinnissa, sillä nämä lapset saattavat ilmaista itseään ja tarpeitaan monin eri tavoin. Live&Learn järjestämä Avekki -koulutus auttoi meitä kehittämään taitojamme tulkita monen eri viestinnän muotoja ja reagoida niihin tavalla, joka tukee lapsen hyvinvointia ja turvallisuutta.

Yhteistyö perheen kanssa käynnistyy arviokäynnillä

Arviokäynnin aikana palvelukoordinaattori Meiju Paajanen suunnittelee yhdessä perheen kanssa palvelun, joka on räätälöity tukemaan heidän kokonaisvaltaista tilannettaan ja jaksamistaan. Palvelun alkuun liittyy vahvasti se, että Meiju etsii lapselle ja perheen tilanteeseen sopivan avustajan. Kokemuksella ja koulutuksella on suuri merkitys siihen, millainen henkilö sopii kunkin erityislapsen avustajaksi.

LiveLearn logo compact nega red RGB
Loistohoiva logo vihreavalkoinen

Avekki -koulutuksessa harjoiteltiin hyvän rauhoittelijan taitoja

Erityislasten kanssa työskentely tuo mukanaan ainutlaatuisia haasteita, jossa avustajan on kyettävä kohtaamaan ja hallitsemaan monenlaisia tilanteita – sekä fyysisesti että emotionaalisesti. Koulutuksessa korostettiin hyvän rauhoittelijan ominaisuuksia, kuten kykyä kohdata asiakas yksilönä ja olla läsnä tilanteessa. Tämä on erityisen tärkeää työskennellessä erityislasten kanssa, joille sanaton viestintä ja aito kohtaaminen ovat usein avainasemassa.

Avekki -koulutus painotti nimenomaan ennakoinnin merkitystä asiakaskohtaamisissa. Opimme tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat johtaa provosoitumiseen, ja keinoja, joilla näitä tilanteita voidaan ennaltaehkäistä ja purkaa ajoissa. Kuitenkin tärkeä osa koulutusta on myös tiedostaa ja käydä läpi tilanteita, joissa asiakas provosoituu ja fyysinen uhka sekä avustajalle että asiakkaalle realisoituu. Tällöin on tärkeää tietää millaiset pito-otteet ovat kivuttomia ja turvallisia molemmille osapuolille.

Yhteisöllisyys ja toimiva viestintä mahdollistaa turvallisen ja laadukkaan palvelun

Kokemus yhteisöön kuulumisesta ja toimiva viestintä organisaation sisällä ovat avainasemassa, kun toteutetaan palvelua, jossa avustaja on pääsääntöisesti yksin asiakkaan kotona. Kun viestintä toimii sujuvasti ja kaikki ovat sitoutuneita yhteisiin toimintamalleihin, se luo vahvan perustan turvallisuudelle. Yhteisöllisyys ja toimiva viestintä auttavat meitä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään mahdollisia riskejä, mitkä puolestaan vahvistavat koko työyhteisömme kykyä tarjota turvallista ja laadukasta hoitoa.

Turvaa ja jaksamista arkeen

Me ymmärrämme monia haasteita, joita erityislasten vanhemmat kokevat arjessa.

Tiesitkö, että erityislapsen vanhempana voit pyytää palveluntarpeen arvion omalta hyvinvointialueeltasi? Palveluohjaaja voi myöntää perheellenne maksusitoumuksen, jolla voitte ostaa avustajan apua helpottamaan arkeanne teille sopivalla tavalla. Palveluitamme voi ostaa myös omakustanteisesti tai Omaishoitajan Vapaa -palvelusetelillä.

Laadukasta ja vastuullista hoivapalvelua

Loistohoiva auttaa omaishoitajia löytämään juuri heidän tilanteeseensa sopivia ratkaisuja. Ymmärrämme, että omaishoito on monimuotoista ja vaihtelee suuresti perheiden, ikääntyneiden ja heidän elämäntilanteidensa mukaan. Siksi tarjoamme monipuolista neuvontaa ja tukea, jotta jokainen omaishoitaja voi löytää parhaat käytännöt ja palvelut ikääntyneen läheisensä hoitoon.

Loistohoiva on suomalainen kotihoivayritys jolle on myönnetty Avainlippu ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkki. Merkit osoittavat, että yrityksemme on Suomalainen, tuemme työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta (Avainlippu) ja että olemme mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisia haasteita yrityksemme toiminnalla (Yhteiskunnallinen Yritys).