Kiinnostus sotealasta vei Tiian Loistohoiva -keikkatöihin ja geronomiopiskelijaksi - Loistohoiva

Kiinnostus sotealasta vei Tiian Loistohoiva -keikkatöihin ja geronomiopiskelijaksi

Kiinnostus sotealasta vei Tiian Loistohoiva -keikkatöihin ja geronomi-opiskelijaksi

Tiia, geronomiopiskelija
Kokeilumielinen Loistohoiva keikkatyö ikäihmisten ja erityislasten parissa johti Tiian sotealan opintoihin.

Teksti: Tiia Korvenpää ja Vilhelmiina Vesterinen

Tiialla ei ollut aikaisempaa kokemusta sosiaalialalta, mutta nyt hän on onnellinen geronomiopiskelija. Opinnot etenevät samalla kun Tiia tekee hoivatyökeikkaa ja toimistohommia Loistohoiva:lle.

Polku tähän pisteeseen on edennyt oman kiinnostuksen ja avautuvien mahdollisuuksien kautta. Jo kymmenvuotiaana Tiia oli kiinnostunut ihmisen ikääntymisestä ja sen tuovista muutoksista.

”Muistan kun kauppareissuilla vanhempieni kanssa seurailin samalla vanhusten tapoja asioida ja istuskella penkeillä.”

Lukiossa mielenkiinto erityisesti ikääntyneiden auttamiseen ja tukemiseen lisääntyi. Siitä johtuen kurssikalenteriin valikoitui viimeisenä lukiovuonna paljon aiheeseen liittyviä kursseja.

Kun Tiia valmistui lukiosta keväällä 2020, uranäkymät olivat vielä epäselvät. Sosiaaliala kiinnosti, mutta tarkemmin hän ei osannut sanoa. Opinto-ohjaaja kannusti eteenpäin ja Tiia alkoi pohtimaan geronomiopintoja (vanhustyön tutkinto-ohjelma).

Tiia, geronomiopiskelija
Kokeilumielinen Loistohoiva keikkatyö ikäihmisten ja erityislasten parissa johti Tiian sotealan opintoihin.

"Ennen geronomiopintojen aloittamista halusin kokeilla sosiaalialan työtä, jotta saisin varmuutta mahdolliseen uravalintaani."

”Ennen geronomiopintojen aloittamista halusin kokeilla sosiaalialan työtä, jotta saisin varmuutta mahdolliseen uravalintaani. Loistohoivan palvelukonsepti herätti kiinnostukseni ja laitoin hakemusta tulemaan. Minuun oltiin yhteydessä päivä hakemuksen laiton jälkeen ja sain mahdollisuuden aloittaa työt heti, kun minulle kävi.”

Tiia aloitti Loistohoiva hoivatyöntekijänä ilman aiempaa taustaa sosiaalialalta. Töiden alku jännitti, mutta hänet perehdytettiin hyvin ja asiakaskäynnit tuntuivat hyvältä.

Ala alkoi tuntumaan omalta jutulta ja Tiia huomasi oman kehityksen nopeasti. Kesä 2020 meni asiakaskäyntejä tehdessä ja alaa mutustellessa.

”Saamani tuki Loistohoivan palvelutiimiltä on ollut erityisen arvokasta – toimistolle voi olla yhteydessä missä asiassa vain ja haasteisiin etsitään ratkaisut yhdessä. Kasvava ymmärrys ja kertynyt työkokemus rohkaisi laittamaan hakemusta geronomiopintoihin, jotka aloitin vuoden 2021 alussa.”

Mikä on geronomi?

Geronomi on vanhustyön ammattilainen, joka osaa huomioida ikääntyvän elämäntilanteen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Kyseessä on vanhustyön tutkinto-ohjelma, jota järjestetään eri oppilaitoksissa ympäri suomea. 

Toimistotyö avasi uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia

Syksyllä Tiialle aukesi mahdollisuus siirtyä myös toimiston puolelle. Hän toimii lisävahvistuksena Vantaan tiimissä mm. palvelun toteutumiseen ja viestintään liittyvissä asioissa.

Tiia kertoo huomaavansa oman kehityksen erityisesti henkisen puolen kasvuna. Työt ja koulu ovat yhdessä tarjonneet sopivan määrän tilanteita, jolloin hän pääsee astumaan mukavuusalueen ulkopuolelle.

”Työ on lisännyt tietoisuutta vammaisuudesta ja ikääntymisestä, ja toisaalta taas saan laittaa koulussa opitun teorian heti käytäntöön.”

Tiia aloitti Loistohoivalla vailla suurempaa suuntaa elämältä. Tämä on ollut hyvä paikka kasvaa ja kehittyä ammatillisesti ja ihmisenä. Nuorille ja aikuisopiskelijoille Tiia haluaa viestiä, että Loistohoiva on hyvä työpaikka esimerkiksi opintojen rinnalle. Työt ovat helposti sovittavissa koulun kanssa ja mahdollisuuksia on moneen.

Tiialla on opintoja on jäljellä vielä kaksi vuotta, joka ei tässä kohtaa tunnu kovin pitkältä ajalta.

”Kehityksen suunta on ylöspäin, ja näillä eväillä odotan innolla tulevaisuuttani!”