Tasa-arvo seniorin kotihoivassa - Loistohoiva
tasa arvo

Otamme tasa-arvon toteutumisen kaikessa tekemisessämme hyvin vakavasti. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus luo meille kaikille tärkeän pohjan jo perustuslaissamme, mutta lähemmäksi arkea tasa-arvo tulee elämässä pienten ja kovin tärkeiden asioiden kautta. 

Tasa-arvon merkitys korostuu tilanteissa, joissa on hyvin konkreettisesti mahdollista vaikuttaa ihmisten arkeen ja elämään. 

Palvelupäällikkönä vastaan myös monista tasa-arvoon liittyvistä asioista, kuten asiakkaidemme palvelun laadusta, hoivatyöntekijöidemme rekrytoinneista, kouluttamisista ja työhyvinvoinnista. Minulle on tärkeää, että sekä asiakkaamme että hoivatyöntekijämme kokevat itsensä tasa-arvoisiksi ja arvokkaiksi, joten teen voitavani sen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 

Meillä on siitä upea työyhteisö, että erilaisia näkemyksiä kuulee ja ne tulevat kuulluksi. Minusta osa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta on esimerkiksi se, että saan oppia päivittäin uusia asioita suoraan niiltä ihmisiltä, jotka myös todella konkreettisesti koskettavat ja mahdollistavat asiakkaidemme arkea ja elämää. Hoivatyöntekijöidemme erilaiset taustat, kiinnostuksen kohteet sekä osaamisalueet ovat tärkeä voimavara ja auttavat meitä tekemään tilanteeseen sopivia päätöksiä ja ratkaisuja yhdessä.

Asiakkaidemme kohdalla näen, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lähtevät kohtaamisesta ja kuuntelemisesta.

Palveluissamme jokaisen yksilölliset tarpeet huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla ja pyrimme edistämään asiakkaan asioita kunnioituksella ja monipuolisesti. Yhdenvertaisuus on myös tärkeitä konkreettisia tekoja; hoivatyöntekijämme apu asiakkaalle mielekkään harrastamisen jatkamiseen tai esimerkiksi esteettömässä kaupassa asioimiseen. Korona-aikana korostuu turvallinen ja rauhallinen kohtaaminen, joka mahdollistaa asiakkaalle tasa-arvoiset mahdollisuudet esimerkiksi erilaisten palveluiden saavuttamiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä pidän hoivatyöntekijöidemme antamaa kallisarvoista apua esimerkiksi internetin käytössä.

Monissa tilanteissa saatamme kohdata elämässä epätasa-arvoa itseämme, läheisiämme tai yleisesti muita ihmisiä kohtaan. Kenties osaltaan näidenkin ajatusten käsittelyssä voi auttaa se tieto, että aina on mahdollista pyrkiä tekemään itse tilanteissa mahdollisimman tasapuolisia ratkaisuja. Viisas äitini on joskus sanonut, että tärkeää on muuttaa juuri sitä käsillä olevaa hetkeä parhaimmaksi mahdolliseksi; tämä pätee mielestäni myös moniin tasa-arvoa koskettaviin päätöksiin tai tilanteisiin. Pienet, juuri sitä hetkeä koskevat reaktiot ja päätökset pohjaavat mahdollisesti aina vain
tasa-arvoisempaa tulevaisuutta.

Yhdenvertaista päivää kaikille!

Martta Keskitalo

Uudenmaan Palvelupäällikkö

martta.keskitalo@loistohoiva.fi